Home

Advokátska kancelária ADVOKÁCIA s.r.o. je nezávislá advokátska kancelária so slovenskými zakladateľmi poskytujúca  právne služby v zmysle príslušných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. V rámci spolupráce s partnerskými kanceláriami je schopná poskytovať aj právne služby v Českej republike, Ruskej federácii a Gruzínsku, prípadne aj ďalších krajinách bývalého Sovietskeho zväzu.