Náš team

Zakladateľmi a senior partnermi našej advokátskej kancelárie sú:

JUDr. Ing. Ľubica Rodinová – advokátka, zameranie na právo obchodné právo a právo obchodných spoločností

JUDr. Dalimír Solčanský LLM, PhD – advokát, pôsobil aj ako VŠ pedagóg na Právnickej fakulte UK v Bratislave, je stále činný v prednáškovej a publikačnej činnosti, autor viacerých odborných článkov v právnych periodikách, spoluautor učebnice Finančného práva, ktorá vyšla v edícii C.H.Beck  2012 a ďalších publikácií

Ďalší hlavní právnici pôsobiaci v našej kancelárii:

Mgr. Linda Dékányová

Mgr. Dominika Robelová

Mgr. Pavol Kollár