Referencie

* akvizícia akcií jednej z dominantných spoločností na trhu so stavebninami v ČR pre slovenského klienta

* právne služby a poradenstvo súvisiace s výstavbou bytových domov vrátane servisu súvisiaceho s predajom bytových a nebytových priestorov v Trnave, v Bratislave, v Nitre

* právne služby a poradenstvo súvisiace s výstavbou obchodno – spoločenského centra v centre Nitry vrátane servisu súvisiace s prenájmom nebytových priestorov v ňom sa nachádzajúcich

* právne poradenstvo pri kúpe pozemku a následnej výstavbe obchodného centra v Košiciach pre klienta – člena Klubu K500

* právne zastupovanie klienta vo viacerých sporoch voči dominantnému železničnému prepravcovi v SR (vytvorenie judikátu NS SR zaradeného ako 41/2006 ZSP o účele obchodnej zmluvy)

zastupovanie veriteľov a členov veriteľských orgánov  vo viacerých konkurzných konaniach v SR – udeľovanie záväzných pokynov a odporúčaní správcom konkurznej podstaty